Malayophile

Saya Malayophile. Pencinta Melayu. Ada beberapa sebab yang mengalasi-nya. Sebab ini boleh diterima, boleh dibantah, boleh disalahi lagi…

Read more